• Tel/Fax: 00381 021/891-888, 00381 021/896-396
  • makitrans@neobee.net
CILJ I STRATEGIJA POSLOVANJA

Šta je cilj i strategija poslovanja preduzeća MAKITRANS?

Kako su izazov ulaska i samo takmičenje na međunarodnom tržištu veoma zahtevni neophodno je permanentno praćenje brzine naučno-tehnoloških dostignuća i stvaranje kulture neprekidnog učenja. Što znači da su veština sticanja znanja i poslovanja neprestalni posao i predstavlja ključni faktor konkurentske prednosti. Taj deo poslovanja je upravo onaj kome mi dajemo akcenat i predstavlja temelj našeg poslovanja. Cilj za uspešnost na bilo kom poslovnom području je materijalni kapital ali i intelektualni kapital . I jedan i drugi kapital je potrebno neprekidno povećavati i nadograđivati. Ulaganja u edukaciju ljudskih resursa unapređuju poslovanje, donose veću korist i profit i povećanje tržišne vrednosti učešća kompanije na tržištu. Cilj svake ambiciozne osobe koja predstavlja neku firmu je povećanje obima posla a samim tim i kapitala. Naš cilj je pre sveka kvalitetan opstanak na tržištu bez osvtaja na veličinu kapitala jer veličina kapitala nije najbolji pokazatelj kvaliteta pružanja usluga. Što znači da je naš najbitniji cilj zdrav odnos sa poslovnim parterima koji takoreći nikada nije zasnovan na kratkom periodu poslovanja. Poslovanje sa svim našim poslovnim partnerima traje uvek duži period i nikada nijeprekinut zbog međuljudskog nespotazuma.

 

Koje osobine mora da poseduje svaki predstavnik i zaposleni doo MAKITRANS-a?

Makitrans se pridržava najnovijeg koncepta u oblasti edukacije ljudskih resursa koji zahteva od uspešnog privrednikada ume da proda ideju, uslugu ili proizvod, da radi pod pritiskom, da bude vešt komunikator i pregovarač, da brzo i efikasno reaguje u konfliktnim, kriznim i stresnim situacijama, da poseduje liderske veštine i fleksibilnost za rad u timu, da je prilagodljiv na česte promene, da je autentičan i originalan.

 

Šta izdvaja doo MAKITRANS od drugih transportnih firmi?

Godinama naša kompanija je širila putanje svog kretanja kroz tržište. Danas je to tržište na području čitave Evrope, Engleske i Rusije. Ono što našu kompaniju ističe u moru drugih transportera je dužina trajanja na tržištu transporta , koja je preko 34 god. Ali i specijalizovanost transporta cisternama tj. Transporta ADR robom kojom se bavimo od 1995 god.

 

Da li postoji felksibilnost u poslovanju doo MAKITRANS-a?

Kako je transport veoma bitna karika u samom procesu prometa robe od proizvodnje do krajnjih potrošača delatnost kojom se mi bavimo neizostavna je stavka u kalkulacili cene svake robe . Od cene svih troškova pa i transporta zavisi krajnja cena gotovog proizvoda . Iz tog razloga se naša firma trudi da svaka usluga koju pružimo bude prihvatljiva našem komitentu, i uvek je moguće napraviti drugu kalkulaciju, u smislu pronalaženja najjeftnijeg rešenja za našeg kupca.