• Tel/Fax: 00381 021/891-888, 00381 021/896-396
 • makitrans@neobee.net
O KOMPANIJI
 • MAKITRANS DOO

  Kompanija MAKITRANS  je  09.11.1995.god.  registrovana  kao preduzeće jer je od 1978 god pa do tada  bila registrovana kao delatnost osnivača Ajduković Marka.
  Središte doo MAKITRANS-a  je  u industrijskom delu Futoga, u ul.Železničkoj bb što predstavlja predgrađe Novog Sada.
  Osnovna delatnost firme doo MAKITRANS je MEĐUNARODNI TRANSPORT ADR ROBE I HRANE U TEČNOM STANJU.


 • Kako je transport osnovna delatnost naše firme već više od 30 god. naše preduzeće je prošlo sve faze i reforme te uslužne delatnosti.
  Doo MAKITRANS  se specijalizovao za transport  ADR robe  1995 god. kada smo se odlučili da prevoz  opasne robe bude  najzastupljeniji  u našoj delatnosti  i da svoju stručnost u toj vrsti transporta  maksimalno specijalizujemo. Iz tog razloga se trudimo da pratimo sve svetske trendove i modernizacije  koje nam nameće EU , a sve svoje  resurse  da  usvesredimo  na  obnavljenja sredstava za rad tj. voznog parka , jer samo na taj način možemo nesmetano i bez problema da vršimo transport u svim zemljama EU.

Prevoz robe obavljamo kamionima euro 5 i euro 6 emisione klase i cisternama od kojih su neke prohromske  (za hemiju,prehranu i crnu robu-bitumen , mazut) i aluminijumske (za naftne derivate). Cisterne su novije generacije, poseduju  grejače kako bi roba od mesta utovara do mesta istovara imala istu specifičnu temperaturu i imaju podno punjenje, po evropskim standardima.
Roba koju prevozimo može da se razvrsta na opasnu - ADR robu i onu koja nije opasna.
Možemo da se pohvalimo da vršimo  prevoz :

-različitih vrsta hemija za hemijske industrije,
-sirovina koje se koriste u fabrikama za proizvodnju boja i lakova ;
- nafte, naftnih derivata za mnoge rafinerije,  
-avio benzina za aerodrome ,
-mazuta za toplane i mnoge velike institucije,
-bitumena za OMV,  
-različitih vrsta ulja za fabrike ulja, ali isto tako i
-tečnih sirovina koje se koriste u prehrambenim industrijama za
proizvodnju hrane.

Kompanija MAKITRANS poseduje i sopstvenu perionicu gde se vrši spoljno pranje voznog parka kao i  sopstvenu radionicu gde se vrši dnevni tehnički pregled po povratku vozila sa puta i neposredno pred polazak na put
kao i popravka istog.

Sva naša vozila  poseduju  ADR sertifikat (B1 sertifikat) , kasko osiguranje, CMR osiguranje robe,kao i ADR osiguranje robe.
Iz tog se može zaključiti da je kompletan promet kako robe tako i voznog parka kod nas osiguran od posledica saob.nezgoda i štete .
Naši  vozači poseduju iskustvo u međunarodnoj špediciji i liči ADR jer je to osnovni uslov za rad u našoj kompaniji.

 

PREVOZ ROBE KOJA NIJE ADR

Prevozom HRANE i sirovina za proizvodnju hrane se vrši u posebno napravljenim cisternama za tu namenu. Cisterne za prevoz hrane su od rosvaja i služe samo za tu namenu. Njihovo pranje se vrši samo u perionicama koje poseduju sertifikat EU (ECD) za pranje cisterni. Takva perionica postoji samo jedna u Srbiji, sa kojom mi imamo intenzivnu saradnju, a to je GPT servis-Zmajevo.

PREVOZ OPASNE-ADR ROBE

Prevozom opasne robe se bavimo od 1995 god. kada smo se odlučili da prevoz opasne robe bude najzastupljeniji u našoj delatnosti i da svoju stručnost u toj vrsti transporta maksimalno specijalizujemo. Iz tog razloga se trudimo da pratimo sve svetske trendove i modernizacije koje nam nameće EU , a sve svoje resurse da usvesredimo na obnavljenja sredstava za rad tj voznog parka , jer samo na taj način možemo nesmetano i bez problema da vršimo transport u svim zemljama EU. Vozila za transport ADR robe poseduju ADR Sertifikate kao i B1 sertifikate prema EN 12972:2007, što znači da se vrši redovno ispitivanje ispravnosti cisterni. Kako je transport ADR robe jako odgovoran posao ti transporti se posebno prate od strane našeg Savetnika za bezbednost u TOT i to od mesta utovara do mesta istovara. Na taj način se smanjuje rizig neželjenih ekcidenata i kontroliše savesnost vozača pri obavljanju takvih poslova.

Makitrans doo
Šta izdvaja doo MAKITRANS od drugih transportnih firmi?